พ.ค.
25
ศุกร์
ไฮไลฟ์ 360 องศา หัวข้อ “ Online Personal Branding “ โดย คุณบอย วิสูตร
พ.ค. 25 @ 14.00 – 16.00
This event has a Google Hangouts video call. Join: https://hangouts.google.com/hangouts/_/hylifenetwork.com/360-online?hceid=c3lzdGVtX25vcmVwbHlAaHlsaWZlbmV0d29yay5jb20.16atu8547u9g9fh7t1f44muoi1&hs=121
พ.ค.
28
จันทร์
อบรม หัวข้อ “Hycafe Roast” (โดย เภสัชกรนพ)
พ.ค. 28 @ 18.00 – 19.30
พ.ค.
29
อังคาร
วันวิสาขบูชา
พ.ค. 29 all-day
ก.ค.
27
ศุกร์
วันอาสาฬหบูชา
ก.ค. 27 all-day
ก.ค.
30
จันทร์
วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
ก.ค. 30 all-day
ส.ค.
13
จันทร์
วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราขินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปริมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ส.ค. 13 all-day