ส.ค.
17
ศุกร์
อบรม หัวข้อ “Overview เเละเทคนิคการขาย Abalone Deluxe” (โดย ครูชา)
ส.ค. 17 @ 19.00 – 20.30
ส.ค.
22
พุธ
อบรม หัวข้อ “All products” (โดย เภสัชกรนพ)
ส.ค. 22 @ 17.00 – 18.00
ส.ค.
24
ศุกร์
ไฮไลฟ์ 360 องศา
ส.ค. 24 @ 14.00 – 16.00
This event has a Google Hangouts video call. Join: https://hangouts.google.com/hangouts/_/hylifenetwork.com/360-online?hceid=c3lzdGVtX25vcmVwbHlAaHlsaWZlbmV0d29yay5jb20.2ps98sllt8bkpvfbn8dlkjof3t&hs=121
อบรม หัวข้อ “สุขภาพปากและฟันดีด้วยผลิตภัณฑ์จาก Hylife” (โดย ครูชา)
ส.ค. 24 @ 19.00 – 20.30
ส.ค.
29
พุธ
อบรม หัวข้อ “ผิวสวยสุขภาพดีด้วยผลิตภัณฑ์จาก Hylife” (โดย เภสัชกรนพ)
ส.ค. 29 @ 17.00 – 18.00