มี.ค.
19
จันทร์
อบรม หัวข้อ “All Products” (เภสัชกรนพ)
มี.ค. 19 @ 13.00 – 15.00
มี.ค.
21
พุธ
อบรม หัวข้อ “โปรแกรมควบคุมน้ำหนัก” (เภสัชกรนพ)
มี.ค. 21 @ 13.00 – 15.00
พ.ค.
29
อังคาร
วันวิสาขบูชา
พ.ค. 29 all-day
ก.ค.
27
ศุกร์
วันอาสาฬหบูชา
ก.ค. 27 all-day
ก.ค.
30
จันทร์
วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
ก.ค. 30 all-day
ส.ค.
13
จันทร์
วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราขินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปริมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ส.ค. 13 all-day