ธ.ค.
20
พุธ
อบรม หัวข้อ “เคล็ดลับผิวสวย” (โดย เภสัชกรนพ)
ธ.ค. 20 @ 13.00 – 15.00
ธ.ค.
22
ศุกร์
อบรม หัวข้อ “ไฮลิฟวิ่ง วอเตอร์ฟิลเตอร์” พร้อมสาธิตและทดสอบเปรียบเทียบคุณภาพน้ำ (โดย ครูชา)
ธ.ค. 22 @ 13.00 – 15.00
ธ.ค.
25
จันทร์
อบรม หัวข้อ “ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวทั้งหมด” (โดย ครูชา)
ธ.ค. 25 @ 13.00 – 15.00
ม.ค.
1
จันทร์
วันขึ้นปีใหม่
ม.ค. 1 all-day
ม.ค.
2
อังคาร
วันหยุดชดเชยวันสิ้นปี
ม.ค. 2 all-day